top of page
Geïllustreerde kaart
Visievorming digitale geletterdheid

Visievorming digitale geletterdheid

Een succesvol beleid en soepele uitvoering voor digitale geletterdheid begint met een visie.

Sdigbo helpt basisscholen bij visievorming digitale geletterdheid voor een goed beleid. Dit doen we met het visiespel dat is ontwikkeld door het SLO.
 

Dit kunnen we voor uw school betekenen:

  • Wij begeleiden het inhoudelijke proces van visievorming.

  • We zorgen voor betrokkenheid van alle deelnemers in een productieve sfeer.

  • Wij documenteren de uitkomsten van de verschillende stappen.

  • Wij zetten de beschouwingen op papier en werken de visie schriftelijk voor u uit. 

  • We brengen de niet aanwezige deelnemers op de hoogte.

Leid uw school naar een succesvolle integratie van digitale geletterdheid.​

Uw school gaat actief aan de slag met digitale geletterdheid en wij zorgen ervoor dat deze stappen worden vastgelegd in een visie. Hiermee maakt u een concrete en belangrijke stap; namelijk inventariseren hoe uw schoolteam de integratie van digitale geletterdheid voor zich ziet. Want uiteindelijk zijn zij diegenen die hiermee aan de slag gaan.

Wij zorgen ervoor dat alle stemmen worden gehoord en voor een deskundige begeleiding zodat er een schoolbrede visie ontstaat voor digitale geletterdheid. 

Spreekt u deze aanpak aan? Laten met elkaar in contact komen om uw wensen en mogelijkheden te verhelderen. 

Aanvraag contact visievorming

Digitaal is net als lijm, goed gehecht werkt het eeuwig, slecht aangebracht plakt het overal.

Sdigbo verbindt digitale kennis en het onderwijs

Onze deskundigheid omvat alles wat met ICT, mediawijsheid en digitale vaardigheden in het basisonderwijs te maken heeft. Wij streven naar een gezonde digitale toekomst. Om dit te bereiken willen we kinderen al van jongs af aan leren hoe ze digitaal mentaal sterk(er) kunnen worden. Scholen en onderwijzers hebben daarin een belangrijke rol maar zien er vaak ook tegenop om te starten met een nieuw domein. Om uitval of misgenoegen te voorkomen is het belangrijk dat dit proces goed wordt begeleid.

 

Wij bieden deze steun, adviseren op het gebied van digitale ontwikkelingen en helpen uw schoolteam digitale geletterdheid succesvol te integreren in het kerncurriculum. 

bottom of page