top of page
Geïllustreerde kaart

Aanbod

Koers bepalen digitale geletterdheid, dit kunnen we betekenen:
 

  • Wij helpen basisscholen met het maken van een visie. 

  • Wij denken mee over een zinvol en praktisch uitvoerbaar beleid. 

  • Wij bieden praktische ondersteuning bij de implementatie en uitvoering.

Professionele begeleiding bij het proces van visievorming

Een mooi instrument om een schoolbrede visie te maken over digitale geletterdheid vormt het visiespel dat is ontwikkeld door het Slo. 

Dit kunnen we voor uw school betekenen:

  • Wij begeleiden het inhoudelijke proces van visievorming.

  • We zorgen voor betrokkenheid van alle deelnemers in een productieve sfeer.

  • Wij documenteren de uitkomsten van de verschillende stappen. 

  • Wij zetten de beschouwingen op papier en werken de visie schriftelijk voor u uit.

  • We brengen de niet aanwezige deelnemers op de hoogte. 

Raad en advies over digitale ontwikkelingen, ethiek en uitvoering. 

Wij denken vanuit onze digitale expertise mee en geven raad en advies over digitale ontwikkelingen, ethiek en hoe de verschillende thema's van digitale geletterdheid kunnen worden omgezet naar een zinvolle leerlijn. 

Coaching en netwerk 

 

Blijkt uit de visie dat er externe expertise moet komen om uw schoolteam bij te scholen en of op onderwerpen te coachen? Sdigbo beschikt over een groot netwerk en brengt uw school daar graag mee in contact. 

Implementatie en praktische uitvoering. 

Sdigbo ondersteunt en begeleidt de leerkracht bij het ontwikkelen van een gedegen en kwalitatieve leerlijn voor digitale geletterdheid. Voor Sdigbo staat het leer- en cognitieve vermogen van het kind centraal. Daarom kijken we met zorgvuldigheid naar de geschikte digitale toepassingen waar het kind ook werkelijk mee kan werken en de informatie kan verwerken.

Vakdocent digitale geletterheid inhuren 

Het kan slim zijn om digitale geletterdheid als vak uit te laten voeren door een externe vakdocent. Het mes snijdt aan twee kanten. Door het vak door een extern vakdocent te laten uitvoeren krijgen de leerkrachten extra ruimte voor andere taken. En anderzijds kan een leerkracht, door de teach the teacher methode, direct van de vakdocent leren over hoe het vak straks zelf te geven. Sdigbo werkt in deze samen met Lukida. 

Een vakdocenten inhuren? 

incontact

Hoe nu verder?

Een slimme eerste stap is om met elkaar kennis te maken. Sdigbo helpt scholen door het hele land. 

Kennismakingsgesprek. 

Heeft u de taak ontvangen om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid? Schroom dan niet om met ons contact op te nemen. Een zinvol en verhelderend gesprek dat bovendien u en uw school nog tot niets verplicht. 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Leer het kind voldoende zelfstandigheid en vertrouwen te ontwikkelen op het gebied van digitale geletterdheid zodat het na groep 8 op een bewuste en gezonde manier met digitale toepassingen kan omgaan.
bottom of page