top of page
Geïllustreerde kaart
succesvolle digitale geletterdheid basisonderwijs

Mediawijsheid, Computational thinking, praktische ICT-vaardigheden, digitale informatievaardigheden zijn de onderdelen van digitale geletterdheid binnen het primaire onderwijs. 

Geïllustreerde kaart

Bereid uw leerlingen adequaat voor op een snel
veranderende maatschappij.

Worstelt uw basisschool ook om structuur en een helder beleid te ontwikkelen voor digitale geletterdheid? En misschien herkent u ook dat er nu al veel wordt gedaan aan mediawijsheid, maar praktische ICT-vaardigheden of computational thinking wat achter blijft. 

Leid uw school naar een succesvolle integratie van digitale geletterdheid.

Waar te beginnen? Want tenslotte wachten we nog steeds op de kerndoelen voor digitale geletterdheid! Het goede nieuws is dat u als basisschool wel degelijk al een gerichte koers kunt uitstippelen en de domeinen digitale geletterdheid op een kwalitatieve manier kan integreren in het kerncurriculum. Succesvolle integratie start met het vormen van een visie. 

Beleid uitstippelen 

Een mooi instrument om een schoolbrede visie te maken voor een beleid digitale geletterdheid is het visiespel digitale geletterdheid, ontwikkeld door het SLO.

 

Hoe ontstaat goed beleid? Een belangrijke eerste stap is om de intenties te verhelderen. Wat streeft uw school na zodra het gaat om jullie leerlingen digitaal geletterd te maken? Wat vindt uw schoolteam en de ouder belangrijk wat de leerling aan kennis en vaardigheden over digitale geletterdheid meenemen naar het vervolgonderwijs? 

 

Om dit helder te krijgen is het belangrijk dat het hele schoolteam hier actief bij betrokken wordt. Waar kan en wil het schoolteam aandacht aan schenken? Dit wordt helder bij het proces van visievorming.

Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie

Japans spreekwoord

Oproep aan de schoolleiders

Help uw schoolteam om digitale geletterdheid te zien als kans voor kwalitatief onderwijs. Het is een mooie uitdaging om leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden aan te reiken waaronder ook digitale geletterdheid valt. En dat op een manier die voor elke leraar ook als uitvoerbaar en maakbaar aanvoelt.

Als schoolleider hoeft u dit niet alleen te doen. 

Wij als Sdigbo, succesvolle digitale geletterdheid basisonderwijs helpt u en uw school met een professionele aanpak deze doelstelling te verwerkelijken. Dit doen we met deskundigheid op het gebied van digitale geletterdheid, onderwijs en professioneel geschoolde coaching.

 

Van start met een visie. 

Heeft u interesse om te starten met het visiespel, klik dan op onderstaande knop. Sdigbo neemt contact met u op voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek stemmen wij uw wensen en behoeftes verder af en kan er een concrete datum worden geprikt voor het visiespel. Wij verheugen ons van u te horen.

Sdigbo verbindt digitale kennis en het onderwijs

Ons doel is dat het kind op de basisschool leert voldoende zelfstandigheid en vertrouwen te ontwikkelen op het gebied van digitale geletterdheid zodat het na groep 8 op een bewuste en gezonde manier met digitale toepassingen kan omgaan.

Waar helpt Sdigbo mee?

Visie vormen

Zonder visie te starten kan, maar is meestal te kortzichtig. Voor een brede blik is het noodzaak om de wensen en behoeftes van uw schoolteam te kennen. 

Betrek uw team volledig zodat er een breed gevoel van betrokkenheid kan ontstaan. 

Beleid maken

Hoe het beleid ontstaat door de visie. Elk lid van uw team heeft zijn wensen of behoeftes kunnen uiten. Er is overlegd en meningen zijn uitgewisseld. Vanaf dit vertrekpunt is het zaak om het beleid te benoemen en plannen te verduidelijken

Implementatie

Rome is niet in een dag gebouwd. Afhankelijk van de wensen en behoeftes van het team rond digitale geletterdheid kunnen wij helpen met coaching, externe of interne begeleiding zodat de eerste implementatie stappen worden gezet. 

bottom of page